Pair of fully restored Miroslav Navratil chair from 1960

Pair of fully restored Miroslav Navratil chair from 1960

 1,500.00

Fully restored mid century moder chair. Designer: Miroslav Navratil

DIMENSIONS
30.31 in. Height x 25.59 in. Widht x 28.7 in .Depth
77 cm Height x 65 cm Widht x 73 cm Depth

Seat height
14.9 in. (38 cm)
Seat width
15,7 in.(40 cm )
Seat depth
18,1 in. (46 cm )

Category:
000